Home > translations in Portuguese > técnico

técnico

by Tony Costa

  translations in German
 • Techniker

 • translations in English
 • technician

 • translations in Spanish
 • técnico

 • translations in French
 • technicien

 • translations in Italian
 • tecnico

 • translations in Russian
 • техник

 • translations in Chinese
 • 技术人员 - ji shu ren yuan

Autres traductions

  translations in German
 • Techniker

 • translations in English
 • technician

 • translations in French
 • technicien

 • translations in Italian
 • tecnico

 • translations in Portuguese
 • técnico

 • translations in Russian
 • техник

 • translations in Chinese
 • 技术人员 - ji shu ren yuan

  translations in German
 • Techniker

 • translations in English
 • technician

 • translations in Spanish
 • técnico

 • translations in French
 • technicien

 • translations in Portuguese
 • técnico

 • translations in Russian
 • техник

 • translations in Chinese
 • 技术人员 - ji shu ren yuan