tłumaczenie po niemiecku
 • Einstellung

 • tłumaczenie po angielsku
 • setting

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • ajuste

 • parámetro

 • tłumaczenie po francusku
 • paramètre

 • réglage

 • tłumaczenie po włosku
 • impostazioni

 • tłumaczenie po portugalsku
 • parâmetro

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • установки, параметры

 • tłumaczenie po chińsku
 • 参数 - can shu

 • 调节 - tiao jie