http://www.fbarbian.com

    перевод по-английски
  • light gate

  • перевод по-французски
  • fente de lumière

  • перевод по-польски
  • szczelina

  • перевод по-китайски
  • 光闸 - guang zha