Home > translations in Chinese > 额外的,附加的

额外的,附加的 - e wai de , fu jia de