Home > translations in Chinese > 第二的,次要的

第二的,次要的 - di er de, ci yao de