Home > translations in Chinese > 正像

正像 - zheng xiang