Home > translations in Chinese > 伸缩的,拉杆式的

伸缩的,拉杆式的 - shen suo de, la gan shi de