przez Clemence Thurninger

    tłumaczenie po niemiecku
  • Auswahl/ Wahl

  • tłumaczenie po angielsku
  • choice

  • tłumaczenie po hyszpansku
  • selección

  • tłumaczenie po francusku
  • sélection

  • tłumaczenie po włosku
  • scelta

  • tłumaczenie po portugalsku
  • escolher

  • tłumaczenie po rosyjsku
  • выбор

  • tłumaczenie po chińsku
  • 选择 - xuan ze

Autres traductions

    tłumaczenie po niemiecku
  • Auswahl

  • tłumaczenie po angielsku
  • selection

  • tłumaczenie po hyszpansku
  • elección

  • tłumaczenie po francusku
  • choix

  • tłumaczenie po włosku
  • selezione

  • tłumaczenie po portugalsku
  • selecção

  • tłumaczenie po rosyjsku
  • выбор

  • tłumaczenie po chińsku
  • 选择 - xuan ze