Home > translations in Spanish > marcar

marcar

  translations in German
 • markieren

 • translations in English
 • to mark

 • to cue

 • translations in French
 • repérer avec une marque

 • translations in Italian
 • segnare

 • translations in Polish
 • oznaczyć

 • translations in Portuguese
 • marcar

 • translations in Russian
 • делать отметки, отмечать

 • отмечать

 • translations in Chinese
 • 做记号 - zuo ji hao

Autres traductions

  translations in German
 • markieren

 • translations in English
 • to mark

 • to cue

 • translations in Spanish
 • marcar

 • translations in French
 • repérer avec une marque

 • translations in Italian
 • segnare

 • translations in Polish
 • oznaczyć

 • translations in Russian
 • делать отметки, отмечать

 • отмечать

 • translations in Chinese
 • 做记号 - zuo ji hao

  translations in German
 • beflecken

 • translations in English
 • to stain

 • translations in Spanish
 • manchar

 • translations in French
 • tacher

 • translations in Italian
 • macchiare

 • translations in Polish
 • plamić

 • translations in Russian
 • пачкать

 • translations in Chinese
 • 弄脏,沾上污迹 - nong zang, zhan shang wu ji