tłumaczenie po niemiecku
 • Kranarm/ Kranausleger

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • pluma de grúa

 • tłumaczenie po francusku
 • bras de grue

 • tłumaczenie po włosku
 • braccio della gru / braccio del jib

 • tłumaczenie po portugalsku
 • jib arm

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • джиб

 • tłumaczenie po chińsku
 • 摇臂 - yao bi

Autres traductions

  tłumaczenie po niemiecku
 • Kranarm/ Kranausleger

 • tłumaczenie po angielsku
 • jib arm

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • pluma de grúa

 • tłumaczenie po francusku
 • bras de grue

 • tłumaczenie po włosku
 • braccio della gru / braccio del jib

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • джиб

 • tłumaczenie po chińsku
 • 摇臂 - yao bi