Home > Parole in cinesi > 钝化,消光

钝化,消光 - dun hua, xiao guang