Strona główna > tłumaczenie po chińsku > 保存

保存 - bao cun

  tłumaczenie po niemiecku
 • Lager

 • tłumaczenie po angielsku
 • stock

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • reserva

 • tłumaczenie po francusku
 • réserve

 • tłumaczenie po włosku
 • riserva

 • tłumaczenie po portugalsku
 • reserva

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • хранилище, склад

Autres traductions

  tłumaczenie po angielsku
 • back-up

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • salvaguardar

 • tłumaczenie po francusku
 • sauvegarde

 • tłumaczenie po włosku
 • back-up

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • копирование